کلیپی زیبا و دیدنی از تکامل در طبیعت.در این کلیپ ماه ها درگیر رویش طبیعت بوده و با حرکات بسیار آهسته از رشد گیاهان تصویربرداری کرده و زیبایی های طبیعت را به شما نشان می دهد.

منبع: آپارات
گفتمان توسعه: روزنه ای رو به پیشرفت و توسعه

نظر شما!!